Alüminyum Alaşımları ve Özellikleri

Alüminyum, doğada oksit halinde bulunan, saflaştırıldığında önemli bir mühendislik malzemesi olan Alüminyum alaşımı elde edilen bir metaldir. Alüminyum elementi elbette mühendislik malzemesi olarak saf hali ile kullanılamaz. Saf alüminyum keza diğer elementlerle kolaylıkla tepkimeye girmektedir. Bu sebeplerle alüminyum alaşımları mühendislik malzemesi olarak kullanırlar.

Aluminyum alaşımları genellikle sağlam, sünek bir yapıdadır. Alüminyum alaşımlarının en önemli özellikleri çelik veya türevlerine göre oldukça hafif olmasıdır. Aynı özellikteki alüminyumun eğilme – burulma dayanımları aynı ağırlıktaki çeliğe göre çok daha yüksektir. Alüminyum alaşımları bu özellikleri ile özellikle havacılık endüstrisinde keşfedilmiş ve 1950’li yılları takip eden senelerde yaygın olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise havacılık sanayinin yanı sıra, uzay sanayi, otomotiv sanayisinde, çeşitli makine teçhizat imalatında, dişli çarklar vb. makine elemanlarının imalatında alüminyum özellikle kullanılır.

Alüminyum Alaşımları

Aluminyum alaşımları, detaylarına inildiğinde farklı operasyonlar için faklı alaşımların kullanılmasını beraberinde getirir. Farklı alüminyum alaşımları, birbirlerinden farklı mukavemet, işlenebilirlik ve ısıl işlem özelliklerine sahiptir. Yine alüminyum alaşımları, farklı korozyon değerleri ile paslanmaya karşı duyarlılıkları açısından farklılıklar gösterir. Alüminyum alaşımları 4 haneli kodlar ile gösterilir ve tanımlanır.

Ülkemizde sıklıkla kullanılan ve bulunabilen alüminyum alaşımları 6000 serisi olarak nitelendirilen genellikle orta sertlikte alüminyum alaşımlarıdır. Dört haneli tanımlama kodunun ilk rakamı alüminyumun alaşım elementini ifade eder. Sık kullanılan kodlardan 2xxx şekildeki alüminyum kodları alüminyum bakır alaşımlarını, 6xxx şeklindeki kodalar ise mangan ve silisyumlu alüminyum alaşımlarını tanımlar. www.ekoldemir.com adresindeki iletişim bölümünden teknik ekiplerimize ulaşarak alüminyum ve alaşımları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Alüminyum Alaşımlarında Ekol Demirçelik

Farklı alüminyum alaşımlarını isteğe ve parti büyüklüğüne göre imal etme kapasitesine sahip Ekol Demirçelik, ayrıca teknik destek ekibi ile de alüminyum alaşımları hakkında bilgi edinmek isteyen müşterilerinin hizmetindedir. Alüminyum alaşımları, kullanım alanları ve işe uygun malzeme seçimi ile ilgili detaylı bilgiler ile diğer demir veya demir dışı malzeme bilgilerini https://www.ekoldemir.com/aluminyum adresinden edinebilirsiniz.

Cevap bırakın